Развитие речи. Изложение-перевод с украинского языка на русский (с использованием изученных синтаксических конструкций) - СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Все уроки Русского языка 9 класс

Развитие речи. Изложение-перевод с украинского языка на русский (с использованием изученных синтаксических конструкций) - СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цели: совершенствовать умение делать перевод с украинского языка на русский; производить отбор языковых средств в соответствии с темой, основной мыслью и стилем высказывания.

Оборудование: текст изложения-перевода, репродукция картины И. Крамского «Русалки».

Тип урока: урок применения знаний и формирования умений.

ХОД УРОКА

I. Организационный этап


II. Актуализация опорных знаний

Беседа

• Как вы понимаете слово «перевод»?

• Приведите примеры взаимного обогащения русского и украинского языков?

• Почему культурный человек должен постоянно совершенствовать свою речь?

• Как вы понимаете слово «интерференция»?

Интерференция — отклонение от речевых норм одного языка под воздействием другого.


III. Постановка целей и задач урока.

Мотивация учебной деятельности

Взаимодействие русского и украинского языков на территории их совместного параллельного функционирования ведёт к взаимообогащению обоих языков, с одной стороны, а с другой,— способствует развитию воздействия одного языка на другой, проявляющегося, главным образом, в устной речи.

Борьба за высокую культуру русской и украинской речи на Украине предполагает, прежде всего, категорическое устранение из речи отрицательных последствий этого воздействия, вызывающих отклонения от литературной речи, в частности, в наибольшей степени распространённых в области произношения, словоупотребления и синтаксиса.


IV. Работа над культурой и развитием речи учащихся

1. Чтение учителем текста изложения (на украинском языке)

РУСАЛЬНИЙ КВІТ

Із полотна війне таємничою чарівністю місячного сяйва, тремкою тишею теплої літньої ночі. і заполонить уяву дивна дивина. Довго перед очима у сріблястому мареві хитатимуться дівочі постаті в білих сорочках до п’ят, з пишними розпущеними косами. І гойдатиме темна річкова гладінь великі блюдечка білих водяних лілій.

Художник Іван Миколайович Крамськой назвав свою картину «Русалки», переповівши в ній мовою пензля давню слов’янську легенду про русальний квіт — латаття біле, або, як їх у нас називають, білі водяні лілії, що обернулись на русалок.

З усіх водяних квіток у цієї слава найдзвінкіша. Бо хіба ж не заслуговує вона того?!

Коли літнім ранком приходжу до тихого озерця, де на підрум’яненому сонцем плесі срібляться лілії, мене завжди охоплює якесь незвичайне почуття. Ніби у казку потрапив.

Узагалі, мабуть, немає такої країни, де б не було легенд про білу водяну лілію.

В Італії, наприклад, поширена легенда про красуню Мелінду, яку вкрав болотяний цар-страховисько і одружився з нею. Від того шлюбу і народилося латаття біле, пелюстки якого нагадують колір обличчя Мелінди, а тичинки — золотаві коси красуні. Кожного ранку вкриває Мелінда трясовину квітами, нагадуючи своїй згорьованій матері, що вона жива, вічно юна і царює над болотом.

А знаменита одолень-трава наших предків, виявляється, є не що інше, як ця ж рослина. Тільки в давнину, за переказами, мала вона силу незрівняну, перемагала всілякі недуги й нечисть.

Та найбільше вірили в одолень-траву купці, посли та інші мандрівні люди. Хто лагодився в дорогу, промовляв такі слова: «Іду я в чисте поле, а в чистому полі росте одолень-трава. Одолень-трава! Не я тебе поливав, не я тебе породив; породила тебе мати сира-земля. Одолень-трава! Здолай ти злих людей, щоб злого про нас не думали, поганого не мислили; віджени ти чародія, ябедника, одолень-трава! Здолай мені гори високі, доли низькі, озера сині, береги круті, ліси темні, пеньки і колоди!..»

Послужлива пам’ять наших добрих дідусів і бабусь донесла до нас чимало дивовижних переказів і повір’їв про русальний квіт. Одне з цих повір’їв застерігає: квітку білої водяної лілії не слід приносити в дім, бо разом з нею до хати прийде і нещастя.

Здогадуюся: це дуже закохана в природу, далекоглядна і передбачлива людина придумала таке! Певно, любила усією душею це срібло-біле водяне диво і турбувалася про його збереження.

От і зронила першою з вуст слова, які допомогли зберегти рослину для далеких нащадків, тобто для нас з вами.

І тепер, коли бачу, як стрімголов кидаються у воду запопадливі молодики, щоб мерщій зірвати часто одну-єдину лілію, що не знати як ще уціліла, коли бачу зів’ялий розтерзаний квіт у руках тих, хто повертається з річки, якось жаль стає, що старе повір’я нині уже забуте.

(428 слов) (По Е. Шморгуну)


image15


2. Словарная работа

• Гладінь — по-русск.: гладь реки, озера.

• Латаття — по-русск.: водяная лилия.

• Нечисть — по-русск.: нечисть. (Нечисть — нечистые духи, лешие, ведьмы.)

• Повір’я — по-русск.: поверье. (Поверье — предание, основанное на суеверных представлениях.)

• Страховисько — по-русск.: страшилище. (Страшилище — тот, кто наводит страх, пугает.)

• Сяйво — по-русск.: сияние.

• Трясовина — по-русск.: трясина. (Трясина — зыбкое, топкое пространство на месте бывшего водоёма, на поверхности которого растут густая трава и мох.)


3. Лексико-грамматический анализ текста

• Объясните смысл названия «Русальний квіт», переведите его на русский язык. Соответствует ли заголовок теме текста? Сформулируйте его основную мысль.

• Найдите в тексте элементы повествования и описания.

• Какая древняя славянская легенда отражена в картине И. Н. Крамского «Русалки», в повести Н. В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница»? Какие легенды о белой водяной лилии существовали у других народов? Почему этот цветок заслуживает самой звонкой славы? Как называли белую водяную лилию наши предки? Как они относились к ней? Какое поверье нам не следует забывать? Почему мы должны охранять белую водяную лилию?

• Переведите на русский язык первый абзац. Проследите, сохранилась ли выразительность описания картины? Какие изобразительно-выразительные средства языка делают это описание ярким, образным? Укажите эпитеты и метафоры. Подумайте, на основе чего осуществляется перенос значения.

• Найдите в тексте сравнение, которое оформлено как предложение, но самостоятельного предложения не представляет. (Ніби в казку потрапив. Это стилистический приём расчленения предложения на части, цель которого — сосредоточить внимание читателя на очень важном.) Какое чувство автора передаёт сравнение?

• Дивна дивина (дивное диво) — что это за выражение? Где оно обычно встречается?

• Текст отличается высокой эмоциональностью. Созданию эмоционального звучания подчинены языковые средства. Назовите их. (Эмоционально окрашенные слова, риторический вопрос, восклицательные предложения, обращения, обратный порядок слов и др.)

• Прочитайте ещё раз обращение к одолень-траве. Какие элементы фольклора вы обнаружили в нём?

• Сделайте перевод на русский язык выражений: приходжу до тихого озерця; турбуватись про його збереження; одружитися з нею; за переказами; легенда про русальний квіт. Укажите на различия в употреблении предлогов и падежных форм в украинском и русском языках.

• Какой из синонимов — быстрее, скорее — вы используете при переводе на русский язык слова мерщій в предложении «...стрiмголов кидаються у воду запопадливi молодики, щоб мерщійзiрвати часто одну-єдину лілію...»? Почему?

• Найдите в тексте сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Докажите, что они и бессоюзные предложения с двоеточием — грамматические синонимы. Определите стилистическую роль бессоюзных предложений с двоеточием. (Делают речь лёгкой, быстрой и, следовательно, более выразительной.)

• Проанализируйте сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Укажите средства связи придаточного с главным. Подумайте, какие из них при переводе на русский язык могут быть заменены причастным оборотом, какие заменить нельзя, объясните почему.

• Аргументируйте принадлежность данного текста к художественному стилю речи.

• Сравните произношение и написание слов в украинском и русском языках: довго — долго, гладінь — гладь, озерце — озерцо, плесо — плес, чародій — чародей; називають — называют, не дивує — не удивляет, приходжу — прихожу, срібляться — серебрятся, народилось — родилось, царює — царствует, не слід — не следует, прийде — придёт, зберегти — сберечь.


4. Коллективная работа над составлением плана изложения-перевода

Примерный план

1) Картина И. Н. Крамского «Русалки».

2) Сказочный цветок.

3) Сказания и поверья о русалочьем цветке.

4) Одолень-трава — белое водяное диво.

5) Сохраним водяную лилию для потомков.


5. Повторное чтение текста учителем


6. Написание изложения-перевода (черновые варианты)


V. Домашнее задание

Отредактировав черновой вариант, закончить творческую работу в тетради.